#กิจการเพื่อสังคม #คุณภาพคู่คุณธรรม
#ปลอดภัยและเป็นมิตร

หลังจากที่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน เป็นลูกจ้างมืออาชีพมาร่วม 30 ปี ก็อยากจะเกษียณอายุก่อนกำหนด เพื่อจะได้กลับมาทำกิจการเพื่อสังคมที่ภูมิลำเนาบ้านเกิด ทำกิจการอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมขน ได้สร้างคุณค่าให้กับตนเอง รวมถึงได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของ ไร่แทนคุณแผ่นดินแสงเพชร ตันทะอธิพานิช

ผู้ก่อตั้งไร่แทนคุณแผ่นดิน

ความเชื่อ

ผมทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน ผมเป็นลูกจ้างมืออาชีพมาร่วม 30 ปี ก็อยากจะเกษียณอายุก่อนกำหนด เพื่อจะได้กลับมาทำกิจการเพื่อสังคมที่ภูมิลำเนาบ้านเกิด ...

ความรู้

โคก หนอง นา หรือ กสิกรรมธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา ให้ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง ...

ที่พัก

ไร่แทนคุณแผ่นดิน มีที่พักสไตล์ธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน จึงไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น ทีวี เพื่อเน้นการพึ่งพาตนเอง ...

กิจกรรม

ทริปท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติ “มนต์เสน่ห์หุบเขาแห่งไดโนเสาร์ ขอนแก่น GEO Park"2 วัน 1 คืน ...

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

เป็นผลผลิตคุณภาพจากธรรมชาติ ที่ทางไร่แทนคุณ ใช้หลักการ ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง = พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น ...

ภาพในไร่แทนคุณ

บรรยากาศ กิจกรรม อาหาร ฯลฯ ในไร่แทนคุณที่จะเติมเต็มความสุขและพลังให้กับชีวิต ...