ความเชื่อ

จากลูกจ้างมืออาชีพผู้บริหารบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์ ผันตัวเอง
สู่ "เกษตรกร" เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

เริ่มที่นี่

เรื่องเล่าเจ้าของไร่

เรื่องเล่าเจ้าของไร่

ผมทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน ผมเป็นลูกจ้างมืออาชีพมาร่วม 30 ปี ก็อยากจะเกษียณอายุก่อนกำหนด เพื่อจะได้กลับมาทำกิจการเพื่อสังคมที่ภูมิลำเนาบ้านเกิด ทำกิจการอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมขน ได้สร้างคุณค่าให้กับตนเอง รวมถึงได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของ ไร่แทนคุณแผ่นดิน

แล้วจะทำอะไรดี ? ทำให้ผมมีโอกาสได้ท่องยุทธจักรกับโลกใบใหม่ กว่า 4 เดือนที่ได้เรียนรู้กับปราชญ์และคณาจารย์หลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (อ.ยักษ์ ที่รู้จักกันดี ในการถ่ายทอดความรู้เรื่อง โคก หนอง นา โมเดล) หลักสูตรพึ่งตนเอง ณ พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ ของ อ.โจน จันได หลักสูตร 3 ข. ศูนย์ฝึกปฏิบัติงานวนเกษตรเขาฉกรรจ์ ของ ดร.เกริก มีมุ่งกิจ หลากหลายหลักสูตรการเพราะเห็ด การขยายพันธุ์พืช การทำอาหาร ในโครงการลูกพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทย

เหล่านี้ จึงผสมผสานมาเป็น กิจการเพื่อสังคม ไร่แทนคุณแผ่นดิน ที่อยากให้เป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนเมืองหรือประชาชนทั่วไปได้มาเรียนรู้ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติ ณ หุบเขาแห่งไดโนเสาร์ ดินแดน 130 ล้านปี ณ สถานที่ตั้งของไร่

สู่อนาคต

กิจการเพื่อสังคม ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ กิจกรรมท่องเที่ยวของไร่แทนคุณ จะสนับสนุนอาชีพให้กับคนในชุมชนได้หลากหลาย อาทิเช่น มัคคุเทศก์น้อย รถอีแต๊กบริการนำเที่ยว อาหารพื้นบ้าน แหล่งอาหารวัตถุดิบปลอดภัยจากชุมชน สินค้าและของที่ระลึกจากท้องถิ่น

คุณภาพคู่คุณธรรม อาหาร สถานที่ บุคลากร กิจกรรม ทุกอย่างของที่นี่ ต้องมีคุณภาพ ความพึงพอใจของแขกเหรื่อคือภารกิจสำคัญ ไม่เอาเปรียบผู้มาเยือน เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม