ภาพในไร่แทนคุณ

บ้านดิน

บรรยากาศในไร่

งานวัด

กิจกรรมการเรียนรู้

ดอกไม้

โล้ชิงช้ายักษ์

บันไดโนโน่

เล่นกับน้องหมา

อาหารจากไร่